::::::::::: [ H O M E ]    [ M A P A ]    [ K O N T A K T ]    [ P R A S A ] :::::::::::::::::::::::...........
16 grudzień 2002
Słodka rewolucja - czyli izoglukoza zamiast cukru w każdej kuchni...
   
05 grudzień 2002
Izoglukoza najnowszą bronią Samoobrony...
   
 

Jak powstaje izoglukoza ?

Proces otrzymywania tego syropu wygląda następująco: pszenica transportowana jest do młynów, gdzie przetwarza się ją na mąkę i otręby. Z mąki wydziela się skrobię i dalej w wyniku reakcji enzymatycznych wytrąca się glukozę, a przez dalszą rafinację otrzymuje się izoglukozę. Syrop otrzymany z pszenicy jest produktem czystym pod względem mikrobiologicznym.

Oto opis do schematu powstawania izoglukozy :

1. M ł y n

Ziarno pszenicy (1) zbudowane jest z bielma i zarodka, otoczonych warstwą aleuronowa i okrywą owocowo nasienną. W czasie przemiału w młynie otrzymuje się mąkę i otręby. W skład otrąb wchodzą: zarodek, warstwa aleuronowa zbudowana z komórek zawierających dużo białka i tłuszczu oraz okrywa owocowo-nasienna, której głównym składnikiem jest błonnik. Mąkę otrzymuje się głównie z bielma złożonego z komórek wypełnionych skrobią.

Skrobia występująca w postaci gałeczek zamknięta jest w komórkach ograniczonych ścianami komórkowymi. Uwolnienie skrobi z komórek może nastąpić w efekcie zniszczenia tych ścianek.
Rozdrobnienie ziarna i uszkodzenie ścian komórkowych bielma dokonywane jest w trakcie mielenia w młynku walcowym tzw. mlewniku (4). Przemiał ziarna odbywa się w szczelinie między walcami. Dla lepszego efektu rozdrobnienia walce mlewnika są rowkowane. Ważna jest regulacja stopnia przemiału - zbyt grube mlewo (produkt przemiału) to zbyt małe uwolnienie skrobi; przemiał zbyt drobny może powodować uszkodzenie gałeczek skrobi. Zbyt duża ilość uszkodzonych gałeczek skrobi w mące dyskwalifikuje ją jako surowiec do otrzymywania skrobi.
Otrzymane mlewo przesiewa się na odsiewaczu (6). Składa się on z sit (ram obciągniętych gazą), przez których oczka przechodzi mąka na umieszczone pod sitami dna, z których zsypywana jest przez rękawy wylotowe. Grubsze części (śrut) są zsypywane z sit przez odpowiednie rękawy. Kilkanaście sit umieszczonych jest w każdej z dwóch skrzyń zawieszonych na wieszadłach. Skrzynie wprawione są w ruch wahadłowy, powodujący przesiewanie przez sita. Po wymieszaniu przesianego na odsiewaczach produktu otrzymujemy końcowy produkt handlowy - mąkę.

2. K r o c h m a l n i a

Otrzymaną z młyna mąkę zawiera jako główny składnik skrobię, a obok niej również białko (gluten), pozostałości ścian komórkowych (błonnik), nieco tłuszczu oraz rozpuszczalne w wodzie związki - cukry, aminokwasy, sole mineralne itp. Mąkę miesza się z wodą w stosunku 1: 0,8 do 1 (tona mąki i 800-1000 litrów wody) i zagniata (miesi) w miesiarce o działaniu ciągłym (9). Wychodzące z dolnego wylotu miesiarki ciasto rozmiksowuje się w wodzie przy użyciu homogenizatora szczelinowego. Jego działanie polega na przeciskaniu mieszaniny pod wysokim ciśnieniem przez bardzo wąską szczelinę (11).

Uzyskany homogenat, będący zawiesiną skrobi, napęczniałych białek oraz innych składników mąki w wodzie podawany jest na wirówkę trójdzielną (12). Jej bęben walcowo-stożkowy obraca się z szybkością ponad 3000 obrotów na minutę, dzięki czemu wytwarza się ogromna siła odśrodkowa. Wprowadzana osiowo wodna zawiesina skrobi, białka i innych substancji rzucana jest siłą odśrodkową na wewnętrzną ściankę bębna wirówki, gdzie następuje rozdział na frakcje według ciężaru właściwego. Obracający się wewnątrz ślimak przesuwa zawartość do części stożkowej. Siła odśrodkowa działa w kierunku większej średnicy, czyli odwrotnym do działania ślimaka. Wobec tego ciecz z lżejszymi składnikami zawraca, a najcięższy składnik, jakim jest skrobia (na rysunku - czerwony) przesuwany jest do wylotu w węższej części stożka. Najlżejsza frakcja (na rysunku - kolor żółty) jest odciągana podciśnieniem, a pozostała (na rysunku - kolor niebieski) zawiesina białka (glutenu) spływa wylotem po przekroczeniu odpowiedniego poziomu.

Wodna zawiesina skrobi tzw. mleczko skrobiowe po opuszczeniu wirówki podawane jest na sita rafinujące (15) celem oczyszczenia z drobnych zanieczyszczeń. Mleczko przez natryśnice rozpylane jest na stożkowe wirujące sito, po którym zsuwają się pod działaniem siły odśrodkowej drobne zanieczyszczenie stałe tzw. drobne włókno.
Skrobia pszenna (rys. 16) zawiera gałeczki duże o rozmiarach 10-30 mm i frakcję gałeczek drobnych (1-3 mm). Te drobne gałeczki utrudniają przerób skrobi, należy więc je usunąć. Dokonuje się tego na kolejnej wirówce trójdziałowej (17), w której następuje rozdział na frakcje gałeczek dużych, drobnych oraz lżejsze składniki odpadowe.

Woda, w której zawieszone są gałeczki skrobi zawiera szereg substancji rozpuszczalnych obecnych w mące. Aby się ich pozbyć stosuje się kolejne rozcieńczanie i zagęszczanie mleczka skrobiowego (jak bieliznę w pralce automatycznej podczas płukania). Do tego celu służą hydrocyklony o kształcie cylindryczno-stożkowym. Mleczko skrobiowe pod dużym ciśnieniem podawane jest do hydrocyklonu wlotem stycznie do obwodu w części cylindrycznej. Dzięki temu nadawany jest mu ruch obrotowy wywołujący siłę odśrodkową. Siła ta odrzuca cięższą frakcję mleczka - skrobię na ścianki hydrocyklonu, a lżejsza woda wraz z rozpuszczonymi składnikami pozostaje wzdłuż jego osi. Następne porcję podawanego mleczka spychają skrobię w zwężającą się część stożkową hydrocyklonu powodując zagęszczanie mleczka i do wyloty, a woda uchodzi przelewem. Hydrocyklony połączone są w tzw. multihydrocyklony - baterie po kilkanaście, czy dwadzieścia kilka hydrocyklony (19). Po przejściu przez trzy stopnie multihydrocyklonów otrzymuje się mleczko rafinowane nadające się do dalszego przerobu, względnie do wysuszenia.

 

 

1. M ł y n
1
Ziarno

2
Czyszczenie (wialnia, sortownik, tryjer)

3
Czyste ziarno

4
Mielenie (mlewnik)

5
mlewo

6
Przesiewanie (odsiewacz)

7
Mąka


2. K r o c h m a l n i a
8
Mąka + woda

9
Miesienie (mieszarka)

10
Ciasto

11
Homogenizacja (homogenizator)

12
Homogenat

13
Rozdział na trzy frakcje (wirówka trójdzielna)

14
Mleczko skrobiowe

15
Oczyszczenie (sita rafinujące)

16
Oczyszczone mleczko skrobiowe

17
Oddzielenie drobnych gałeczek (wirówka trójdzielna)

18
Mleczko skrobiowe gruboziarniste

19
Rafinacja (multihydrocyklony)

20
Mleczko skrobiowe do hydrolizy

::::::::::: c o p y r i g h t   E D W I N   F I L M   2 0 0 2 ::::::::::